Specijalizovani kursevi engleskog jezika su namijenjeni savremenim poslovnim ljudima i usklađeni su sa njihovim potrebama.

Shodno zahtjevima pojedinih institucija i firmi, naši iskusni predavači usklađuju časove, kako bi se ostvario željeni cilj.

U ponudi imamo

Poslovni engleski za oblast bankarstva i finansija

Poslovni engleski za menadžment

Poslovni engleski za oblast hotelijerstva i turizma

Poslovni engleski za ekonomiste

Poslovni engleski za pravnike

Poslovni engleski za marketing i PR