Tečajevi za predškolski uzrast

  • Ovi tečajevi su namijenjeni našim najmlađim polaznicima, djeci od 4 i 5 godina života.
  • Postoje posebne grupe za mlađe i za starije predškolce.
  • Časovi se održavaju dva puta sedmično po 45 minuta.
  • Jedan semestar traje 4 mjeseca.
  • Cijena četvoromjesečnog tečaja je 80 eura i plaća se u 4 mjesečne rate po 20 eura.

Većina lingvista i psihologa smatra da je uzrast od četiri godine najbolje vrijeme za početak učenja stranih jezika.


Program nastave u IH Cambridge Centru je usklađen sa mogućnostima i potrebama djece predškolskog uzrasta.


Predavači koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom koriste savremene metode nastave. Djeca kroz igru, pjesmu, crtanje i zabavu uče prve riječi na engleskom jeziku, u savremeno opremljenim učionicama.


Nastava se obavlja u manjim grupama, tako da predavači mogu kontinuirano da prate napredak svakog djeteta pojedinačno i o tome informišu roditelje.


Kroz komunikaciju djeca savladavaju i složenije jezičke strukture i tako se postepeno pripremaju za gradivo namijenjeno za školski uzrast.

Tečajevi za osnovce

  • Ovi tečajevi su namijenjeni djeci školskog uzrasta, od 1.razreda do 7.razreda osnovne škole.
  • Časovi se održavaju dva puta sedmično po 45 minuta.
  • Jedan semestar traje 4 mjeseca.
  • Cijena četvoromjesečnog tečaja je 100 eura i plaća se u 4 mjesečne rate po 25 eura.

Tečajevi engleskog jezika za osnovce su primjereni uzrastu i nivou znanja svakog djeteta.

 

Korišćenjem komunikativne metode, akcenat se stavlja na upotrebu stranog jezika i naprednog programa, koji obuhvata više od školskog gradiva, tako da djeca sa lakoćom prate školski program.

 

Iskusni predavači, putem interakcije na času, pomažu djeci da brzo uče nove riječi i gramatičke forme.

 

Najnovija izdanja udžbenika omogućavaju da djeci učenje predstavlja zadovoljstvo.

 

Upotreba savremenih nastavnih sredstava, CD player-a, videa i interaktivnih tabli, predstavljaju sasvim novo iskustvo za djecu.