Tečajevi za djecu predškolskog uzrasta 4 i 5 godina

  • Časovi se održavaju dva puta sedmično po 45 minuta.
  • Jedan semestar traje četiri mjeseca.
  • Cijena je 20 eura mjesečno.

Cambridge Centar IH  je pravi izbor za Vas, jer ćete vrlo brzo poželjeti da Vaše dijete, pored odličnog znanja, dobije diplomu koja je priznata svuda u svijetu.

 

Većina lingvista i psihologa smatra da je uzrast od četiri godine najbolje vrijeme za početak učenja stranih jezika. Program nastave u Cambridge Centru IH je usklađen sa mogućnostima i potrebama djece predškolskog uzrasta..

 

Predavači koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom koriste savremene metode nastave. Djeca kroz igru, pjesmu, crtanje i zabavu uče prve riječi na engleskom jeziku, u savremeno opremljenim učionicama.

 

Nastava se obavlja u manjim grupama, tako da predavači mogu kontinuirano da prate napredak svakog djeteta pojedinačno i o tome informišu roditelje.

 

Kroz komunikaciju djeca savladavaju i složenije jezičke strukture i tako se postepeno pripremaju za gradivo namijenjeno za školski uzrast.

Tečajevi za osnovce

  • Časovi se održavaju dva puta sedmično po 45 minuta.
  • Jedan semestar traje 4 mjeseca.
  • Cijena je 30 eura mjesečno.

Tečajevi engleskog jezika za osnovce su primjereni vašem uzrastu i nivou znanja.

 

 Korišćenjem komunikativne metode, glavni akcenat se stavlja na upotrebu  stranog jezika i naprednog programa, koji obuhvata više od školskog gradiva,

 tako da djeca sa lakoćom prate školski program.

 

Iskusni nastavnici, putem interakcije na času, vam pomažu da brzo naučite nove riječi i gramatičke forme.

 

Najnovija izdanja udžbenika omogućavaju da vam učenje predstavlja zadovoljsto.

 

Upotreba savremenih sredstava nastave, kompjutera,CD player-a, videa i interaktivnih (“pametnih”) tabli će za vas biti sasvim novo iskustvo.


CAMBRIDGE CENTAR IH, kao međunarodna škola stranih jezika, je pravi izbor za vas, jer ćete vrlo brzo poželjeti da, pored odličnog znanja, imate diplomu koja je priznata u čitavom svijetu.


U CAMBRIDGE CENTRU IH ćete saznati zašto nam je poznati Cambridge Univerzitet iz Velike Britanije ukazao povjerenje da budemo njihovi jedini autorizovani predstavnik za Crnu Goru.