IH Cambidge Centar

INTERNATIONAL HOUSE CAMBRIDGE CENTAR PODGORICA od svog osnivanja 2007. godine, nudi najveće standarde, kada se govori o kursevima stranih jezika. Osnovan je sa željom da pomogne polaznicima da steknu jezičke vještine koje će im biti od koristi u budućnosti. Dobijanjem međunarodno priznatih certifikata našim polaznicima je omogućena mobilnost znanja, gdje god se to od njih traži. Internatonal House i Cambridge English certifikati su svuda dobrodošli, jer predstavljaju međunarodnu garanciju o znanju jezika.

Naš istorijat

INTERNATIONAL HOUSE CAMBRIDGE CENTAR PODGORICA  je osnovan 2007. godine i vrlo brzo je postao lider među školama u Crnoj Gori. Od osnivanja do danas INTERNATIONAL HOUSE CAMBRIDGE CENTAR PODGORICA  je proširio svoju ponudu kurseva za sve generacije polaznika, kao i broj jezika koji se nude. Sada, pored kurseva za đake, studente i odrasle, nudimo tečajeve za djecu predškolskog uzrasta. Pored engleskog, njemačkog i francuskog jezika, ponuda je proširena na španski, kao i crnogorski jezik za strance koji žive i rade u našoj zemlji.


Svi naši predavači imaju međunarodne certifikate, jer su završili International House Course i tako dobili privilegiju da mogu predavati u bilo kojoj školi iz International House mreže širom svijeta, gdje su kriterijumi prijema veoma strogi.

U cilju unapređenja usluge, Cambridge English ispiti se već nekoliko godina organizuju na kompjuterskoj osnovi. INTERNATIONAL HOUSE CAMBRIDGE CENTAR PODGORICA  je jedini centar u region koji trenutno pruža tu mogućnost polaganja. Pored mnogo lakšeg obavljanja završnog ispita, ovaj vid organizovanja polaganja daje još neke prednosti u odnosu na klasičan ispit na papirnoj osnovi. Rokovi za dobijanje razultata i certifikata su značajno smanjeni.

 

U međuvremenu INTERNATIONAL HOUSE CAMBRIDGE CENTAR PODGORICA  je postao “Open Centre”, čime su svi kandidati koji već imaju visok nivo znanja engleskog jezika dobili mogućnost da polažu Cambridge English ispit, bez prethodnog pohađanja pripremnog kursa. Mnogi kandidati koji su završili pripremne kurseve u drugim školama sve češće se odlučuju da završni ispit polažu u našem Centru.

IH World Organisation

IHWO je osnovana  1953.godine u španskom gradu Cordoba, u želji da ponudi inovativni pristup učenju stranih  jezika i još uvijek ispunjava taj cilj. U 154 škole, koje posluju u 54 zemlje svijeta organizuje se nastava po univerzalnim principima. Zahvaljujući IHWO treningu mnogi predavači su usavršili svoje znanje i stekli međunarodne certificate.


IHWO svake godine organizuje konferencije za direktore centara i direktore nastave (DOS), kako bi na jednom mjestu prezentovali najnovija dostignuća vezana za izučavanje stranih jezika. Tim inspektora iz IHWO u određenim vremenskim intervalima kontroliše rad u svim školama, kako bi vidjeli da li se poštuju utvrđeni standardi poslovanja i dali sugestije ukoliko uoče neka odstupanja. Ti standardi se svake godine podižu na viši nivo, tako da od njihovog ispunjavanja zavisi i produžetak važenja licence za članstvo u ovoj renomiranoj mreži škola.

Zaposleni u IHWO su izdali mnoge udžbenike, koji se koriste kao dodatni materijali prilikom nastave u mnogim školama.

CAMBRIDGE ENGLISH

Ubrzo po osnivanju INTERNATIONAL HOUSE CAMBRIDGE CENTAR PODGORICA  je postao međunarodni centar ( ME002 ), u kome se organizuju pripremni kursevi i polaganje CAMBRIDGE ENGLISH ispita na kompjuterskoj osnovi.


Bilo je potrebno ispuniti vrlo zahtjevne uslove da bi smo stekli povjerenje Cambridge univerziteta iz Velike Britanije da postanemo njihovi autorizovani predstavnici za Crnu Goru.


Kroz svakodnevnu komunikaciju sa njima, pokušavamo da organizaciju ispita sve više usavršavamo, a sistem ocjenjivanja učinimo preciznijim i razumljivijim za sve. Od početka 2015. godine format ispita je izmijenjen, tako da je  vrijeme trajanja  ispita skraćeno, iako je nivo znanja potreban za uspjeh na ispitu ostao isti.


Sve više mladih ljudi iz Crne Gore shvata značaj posjedovanja CAMBRIDGE ENGLISH certifikata i zašto svake godine preko 3 miliona ljudi polaže CAMBRIDGE ENGLISH  ispite u nekom od autorizovanih centara širom svijeta.