INTERNATIONAL HOUSE CAMBRIDGE CENTAR PODGORICA je od svog osnivanja 2007.godine član međunarodne mreže škola International House World Organisation iz Londona. Ova mreža već više od 60 godina predstavlja sinonim za visoke standarde, kada je izučavanje stranih jezika u pitanju.


Kako bi bili sigurni da se ti standardi poštuju u praksi, sve škole koje posluju u okviru ove mreže se inspektuju svake dvije do tri godine, zavisno od dužine članstva.


Nastavne metode moraju da budu usklađene sa evropskim standardima. Komunikativna metoda omogućava da se stečeno znanje efikasnije primjenjuje u praksi.


Kroz komunikaciju se izučavaju sve gramatičke forme i obogaćuje vokabular. Istovremeno se usavršavaju sve četiri jezičke vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govor.


Na časovima se koriste isključivo udžbenici i nastavna sredstva koja su predviđena ovim standardima.


Stepeni znanja su usklađeni sa Zajedničkim jezičkim okvirom Savjeta Evrope (CEFR) od A1 do C2.  Na osnovu diploma koje su stečene u međunarodnoj školi, nivo znanja svakog polaznika je precizno određen u bilo kojoj zemlji svijeta.


Svi predavači pored univerzitetskih diploma imaju međunarodne kvalifikacije za predavače stranih jezika. Pored osposobljenosti da savremena nastavna dostignuća primjenjuju na časovima u našem Centru, predavači imaju privilegiju da sa ovakvim kvalifikacijama predaju u bilo kojoj zemlji svijeta, gdje posluje IH škola.


Pored nastavnih standarda, članice IHWO mreže škola moraju da zadovolje i veoma zahtjevne sigurnosne standarde, tako da svi naši polaznici, a posebno roditelji mlađih učenika mogu biti sigurni da se poštuju sve bezbjedonosne procedure dobre poslovne prakse.


Poštovanje svih navedenih međunarodnih standarda, pozicionira INTERNATIONAL HOUSE CAMBRIDGE CENTAR PODGORICA  među vodeće škole u regionu i daje privilegiju da naše diplome budu priznate kod većine značajnijih kompanija, institucija i univerziteta na svim kontinentima.