IH Cambidge Centar

INTERNATIONAL HOUSE CAMBRIDGE CENTAR PODGORICA od svog osnivanja 2007. godine, nudi najveće standarde, kada se govori o kursevima stranih jezika. Osnovan je sa željom da pomogne polaznicima da steknu jezičke vještine koje će im biti od koristi u budućnosti. Dobijanjem međunarodno priznatih certifikata našim polaznicima je omogućena mobilnost znanja, gdje god se to od njih traži. Internatonal House i Cambridge English certifikati su svuda dobrodošli, jer predstavljaju međunarodnu garanciju o znanju jezika.

Naš istorijat

INTERNATIONAL HOUSE CAMBRIDGE CENTAR PODGORICA  je osnovan 2007. godine i vrlo brzo je postao lider među školama u Crnoj Gori. Od osnivanja do danas INTERNATIONAL HOUSE CAMBRIDGE CENTAR PODGORICA  je proširio svoju ponudu kurseva za sve generacije polaznika, kao i broj jezika koji se nude. Sada, pored kurseva za đake, studente i odrasle, nudimo tečajeve za djecu predškolskog uzrasta. Pored engleskog, njemačkog i francuskog jezika, ponuda je proširena na španski, kao i crnogorski jezik za strance koji žive i rade u našoj zemlji.


Svi naši predavači imaju međunarodne certifikate, jer su završili International House Course i tako dobili privilegiju da mogu predavati u bilo kojoj školi iz International House mreže širom svijeta, gdje su kriterijumi prijema veoma strogi.

IH World Organisation

IHWO je osnovana  1953.godine u španskom gradu Cordoba, u želji da ponudi inovativni pristup učenju stranih  jezika i još uvijek ispunjava taj cilj. U 154 škole, koje posluju u 54 zemlje svijeta organizuje se nastava po univerzalnim principima. Zahvaljujući IHWO treningu mnogi predavači su usavršili svoje znanje i stekli međunarodne certificate.


IHWO svake godine organizuje konferencije za direktore centara i direktore nastave (DOS), kako bi na jednom mjestu prezentovali najnovija dostignuća vezana za izučavanje stranih jezika. Tim inspektora iz IHWO u određenim vremenskim intervalima kontroliše rad u svim školama, kako bi vidjeli da li se poštuju utvrđeni standardi poslovanja i dali sugestije ukoliko uoče neka odstupanja. Ti standardi se svake godine podižu na viši nivo, tako da od njihovog ispunjavanja zavisi i produžetak važenja licence za članstvo u ovoj renomiranoj mreži škola.

Zaposleni u IHWO su izdali mnoge udžbenike, koji se koriste kao dodatni materijali prilikom nastave u mnogim školama.